Skip to main content

Om Kornets hus

Et oplevelseshus uden lige.

Et oplevelseshus uden lige

Kornets Hus er et nationalt center for viden, oplevelser og inspiration om korn, kornets historie, mangfoldighed og anvendelse. Huset ligger syd for Hjørring.

Ud over kursuslokaler rummer huset formidlingsaktiviteter, skoletjeneste, gastrokøkken og café med butik. Arealerne uden om huset inddrages i centrets aktiviteter og formidling.

Kornets Hus er en ny attraktion i Nordjylland, som gennem sanselige og involverende aktiviteter inspirerer både private og professionelle. Kornets Hus henvender sig således både til borgere, turister, foreninger og andre besøgende. Derudover er Kornets Hus en attraktiv samarbejdspartner for uddannelsesinstitutioner og professionelle som kokke, bagere, kantineledere og virksomheder, som kan bruge huset som innovationsrum for bl.a. læring og produktudvikling.

Bag projektet står to almennyttige fonde i partnerskab med bl.a. Realdania, Hjørring Kommune, Nordea-fonden, Holkegaard Fonden, ENV-fonden, LAG Nord, Spar Nord Fonden, Sparekassen Vendsyssels Fond og Aurion A/S.

 

Arkitektur.

Arkitektur

Kornets Hus er tegnet af Reiulf Ramstad Arkitekter, en af Norges mest anerkendte tegnestuer. Kornets Hus er tegnestuens første byggeri i Danmark.

Den norske arkitekt Reiulf Ramstad fortalte begejstret om huset:

”Et stykke arkitektur, som jeg heldigvis fornemmer både kommer til at fungere funktionelt og i sit udtryk spejler den store og vigtige historie, det skal fortælle. Og ikke mindst giver placeringsmæssig mening i sine omgivelser mellem mark og himmel. 

I en tid hvor der på en gang er fokus på det nordiske køkken, men også på fødevareetik og -forbrug er det særligt spændende at være med til at skabe et stykke arkitektur, der understøtter en stor og væsentlig del af danskernes kultur. Og så selvfølgelig særligt også opleve, at huset nu har taget fysisk form og fornemme gæsternes begejstring,”

Tilblivelsen af Kornets hus

Samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere

Bag projektet står to almennyttige fonde i partnerskab med bl.a. Realdania, Hjørring Kommune, Nordea-fonden, Holkegaard Fonden, ENV-fonden, LAG Nord, Spar Nord Fonden, Aurion A/S og Sparekassen Vendsyssels Fond.

Oplev Kornets Hus