Skip to main content
Rug.

Rug

Rug har været det vigtigste brødkorn i Danmark i mere end 1000 år. Fra vikingetiden til 1950’erne var rugbrød det, vi spiste mest af. Siden blev hvedebrød mere almindeligt og har efterhånden erstattet en del af vores rugbrødsforbrug.

Rug findes primært som vintersæd. Det betyder, at man sår den om efteråret, og kornet når at spire inden vinter. Den nye plante kan nemlig tåle lave vintertemperaturer.

Sammenlignet med hvede og byg kan rugplanten vokse på mere næringsfattige jorder. Rug kan altså klare sig både ved koldere temperaturer og på ringere jord, end andre udbredte kornarter i Danmark.

Rugen er den nordiske kornart, der har det længste strå – det, man også kalder langhalm. Hos almindelig rug kan strået blive ca. 1,5 m, og hos svedjerug kan stråene blive over 2 m høje. De lange strå har været brugt som supplement til siv ved tækning af tage og til fletning af halmkurve og andre brugsting.